Projekt EDITH – Vprašalnik

Projekt EDITH – Vprašalnik

Kakšno mnenje imate o vašem nadomestnem zdravljenju končne ledvične odpovedi?

Napisala Rianne de Jong, dr. med., raziskovalka projekta EDITH

Končno ledvično odpoved lahko zdravimo z različnimi oblikami nadomestnega zdravljenja: z dializo (npr. s hemodializo v bolnišničnem ali zasebnem dializnem centru, hemodializo na domu, peritonealno dializo) ali s presaditvijo ledvice (živega ali umrlega dajalca). V Evropi obstajajo velike mednarodne razlike v deležu bolnikov, zdravljenih z dializo ali s presaditvijo ledvice.

V Sloveniji je približno 65 % bolnikov s končno ledvično odpovedjo na nadomestnem zdravljenju s hemodializo, 3 % se zdravi s peritonealno dializo, 32 % bolnikov pa ima presajeno ledvico. V nekaterih evropskih državah je delež bolnikov s presajeno ledvico manjši (npr. v Grčiji, kjer je takšnih bolnikov 20%), v drugih pa večji (npr. na Norveškem, kjer je 72% transplantiranih bolnikov).

Eden od ciljev projekta EDITH, ki ga podpirata Evropska komisija in evropska zveza društev ledvičnih bolnikov, je razumeti vzroke za tako velike razlike med posameznimi evropskimi državami. Da bi nam to uspelo, je pomembno, da upoštevamo mnenja bolnikov s končno ledvično odpovedjo širom Evrope.

Rezultati projekta EDITH bi lahko pripomogli k boljšemu dostopu bolnikov do dialize in še posebej do presaditve ledvic v vseh evropskih državah.

Vprašalnik za bolnike

Če ste na nadomestnem zdravljenju z dializo, ali imate presajeno ledvico, nam lahko pomagate tako, da izpolnite vprašalnik za bolnike.

Vprašalnik je na voljo na spletu in je dostopen v slovenskem jeziku na spletnem naslovu https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/614988?lang=sl. Vprašalnik je anonimen, za izpolnjevanje potrebujete približno 15 minut časa.

Ključna vprašanja so:

  • Kakšno je Vaše mnenje o informacijah, ki ste jih prejeli o dializi in presaditvi ledvice?
  • Ste bili vključeni v proces odločanja o obliki nadomestnega zdravljenja končne ledvične odpovedi?
  • Kaj so bili glavni razlogi, da ste pričeli ravno s to obliko nadomestnega zdravljenja, torej z dializo ali s presaditvijo ledvice?

Ekipa projekta EDITH se vam najlepše zahvaljuje za vašo pomoč!

 

V primeru dodatnih vprašanj se prosim obrnite na gospodično Rianne de Jong (Akademski medicinski center, Amsterdam, Nizozemska) preko elektronske pošte edith@amc.uva.nl.
Več informacij o projektu EDITH lahko najdete na spletnem naslovu www.edith-project.eu.

Prevedla: Marija Malgaj, dr. med.
Pregledala: prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med.