Novosti pri parkiranju v Ljubljani

Novosti pri parkiranju v Ljubljani

Dopolnitev: Časovna omejitev brezplačnega parkiranja na dve uri velja na urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, medtem ko parkiranje na javnih parkirnih površinah, namenjenim parkiranju vozil invalidov, časovno ni omejeno.


Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 30. januarja 2017 sprejel nov Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki je začel veljati 4. marca 2017. Odlok prinaša nekaj sprememb in novosti, med katerimi je tudi novost, ki se nanaša na ureditev parkiranja vozil voznikov, ki imajo veljavno parkirno karto za invalide, na urejenih javnih parkirnih prostorih na in ob vozišču, na katerih se plačuje parkirnina.

Novost se nanaša na obveznost voznika vozila s parkirno karto za invalide, da na vidnem mestu označi čas prihoda, za ravnanje v nasprotju s tem pa je predpisana globa v višini 40 eurov.

Pri tem izpostavljamo, da gre za odlok, ki ureja prometni režim zgolj na območju Mestne občine Ljubljana.

Navedeno področje je opredeljeno v 22. členu odloka in se glasi:

»(1) Invalidi lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste največ dve uri. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in postaviti veljavno parkirno karto za invalide. Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na parkiriščih in v parkirnih hišah so invalidi dolžni plačati parkirnino v skladu s tem odlokom.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.«

Vir:  Mestna uprava MOL